WEBINAR – Mobilne e-Zdrowie – wideo
25 stycznia 2019
WEBINAR – Efektywność energetyczna – wideo
25 stycznia 2019

WEBINAR – VRowy LCMS – wideo

Z punktu widzenia uczelni zmienia się profil odbiorcy i obecnie większą rolę odgrywają osoby mało związane z typowym funkcjonowaniem uczelni. Mają one potrzeby typowo andragogiczne (nauczyć się konkretnie, szybko, bez formalności, na temat i tylko tego, co jest potrzebne). Coraz większa popularność tematów technicznych sprawia, że uczelnie muszą przenosić dużą część swoich zadań laboratoryjnych do sfery digital learning, a tutaj najlepszym rozwiązaniem jest sprawny mariaż z AR/VR. Największe LMS-y typowo “akademickie” – “wewnętrzny” Moodle czy “zewnętrzny” edX nie podejmują tego tematu.

 

Zapraszamy do obejrzenia webinaru: