Preferencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia nowych i innowacyjnych e-usług
18 listopada 2020
WEBINAR: Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na funkcjonowania nowoczesnych Urzędów Pracy
10 września 2021

Nowa edycja Projektu

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji  projektu  e-Pionier, którego celem jest zwiększenie liczby użytecznych dla obu stron procesu (urząd – obywatel) e-usług.

Wszechobecna transformacja cyfrowa, COVID-19 oraz szereg aktów Komisji Europejskiej i kaskadowo przyjmowanych rozporządzeń w Polsce determinuje konieczność dynamicznego zwiększenia udziału i rodzaju spraw załatwianych w kontakcie obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną obsługiwanych automatycznie lub przez internet.
Obecnie funkcjonuje w sektorze publicznym ponad 1200 e-usług, z czego 428 ma charakter publiczny. Duża z nich liczba nie jest w ogóle dostępna dla obywateli.
Głównym powodem jest automatyzacja procesów obsługi mieszkańca i zwiększenie zakresu tematycznego o nowe obszary typu zarządzanie smart citiesenergetyka prosumencka czy inwentaryzacja powietrza.
Przy powstawaniu portfolio projektów skupiliśmy swoją uwagę na beneficjentach końcowych – mieszkańcach poprzez podmioty działające w ramach JST: szpitale, gminy, itp. ze względu na ich uniwersalizm i możliwość szerszego geograficznie skalowania usługi. Akcelerator odpowiada na zdiagnozowane problemy wybranych JST oferując możliwość ich rozwiązania poprzez projekty ICT  oraz projektowo przez wsparcie młodych zdolnych programistów i członków zespołów interdyscyplinarnych w ilości min. 30 członków zespołów.

Projekty w ramach nowej edycji:

 

  • System analityczno-doradczy rynku pracy
  • Czyste Powietrze
  • System Optymalizacji relokacji Rowerów
  • System Przetwarzania Danych RODO

 

Więcej o projektach>