Nowa edycja Projektu
25 sierpnia 2021
WEBINAR: System Optymalizacji Relokacji Rowerów
20 września 2021

WEBINAR: Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na funkcjonowania nowoczesnych Urzędów Pracy

Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na funkcjonowania nowoczesnych Urzędów Pracy.

System analityczno – doradczy rynku pracy dla Urzędów Pracy

O webinarze

Zapraszamy na webinar, podczas którego przedstawimy dokładne założenia projektowe dla wyzwania: "System analityczno – doradczy rynku pracy dla Urzędów Pracy".
Podczas webinaru opowiemy również o zmianach na rynku pracy i ich wpływie na funkcjonowanie nowoczesnych Urzędów Pracy.

Pandemia COVID-19 oraz zmieniająca się rzeczywistość rynku pracy wymusiła zmianę sposobu funkcjonowania w Urzędach Pracy. Dla wielu Urzędów przejście ze świata offline, do rzeczywistości cyfrowej okazała się niemożliwa do przeskoczenia. Uniemożliwiają to zarówno nieintuicyjne systemy odbiegające od obowiązujących standardów User Experience, jak i wieloletnie praktyki Urzędów pogłębiające ich funkcjonalne wykluczenie ze świata online. Podczas wywiadów realizowanych z pracownikami UP, w trakcie procesu badawczego pomagającego lepiej zdefiniować ich bieżące problemy, Urzędnicy sami ocenili, że do tej pory większość spraw była załatwiana na papierze, dla wielu urzędów przejście do świata online było niemożliwe do przeskoczenia. Nagłe przejście do świata online we współpracy z Urzędami było barierą, z którą zmagali się i urzędnicy, i pracodawcy, ze względu na nieintuicyjne systemy współpracy. Istniejące na co dzień problemy w ocenie Urzędów Pracy pogłębiły się, a wśród nich możemy wyodrębnić:

 • problem aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych,
 • budowanie i dopasowanie ścieżek rozwojowych do potrzeb kandydatów i rynku,
 • wsparcie młodzieży w budowaniu właściwych, czytelnych ścieżek kariery
 • dopasowywanie osób o odpowiednich kompetencjach do ofert pracy i potrzeb pracodawców
 • problemy wizerunkowe Urzędów jako mało wiarygodnego partnera
 • niski poziom cyfryzacji Urzędów

Rozwiązanie ICT powinno zaadresować́ powyższe potrzeby w sposób spójny i zindywidualizowany dając tym samym możliwość́ innowacyjnego wsparcia osób bezrobotnych w procesie aktywizowania i wchodzenia na rynek pracy. Z drugiej strony działanie te jest kluczowe z punktu widzenia poprawy wizerunku Urzedów Pracy w oczach pracodawców, co przełoży się bezpośrednio na charakter i jakość współpracy. Stworzone środowisko technologiczne powinno umożliwić́ jego zastosowanie w różnych obszarach wsparcia w tym procesie, jednocześnie dając podstawy do dalszego rozwoju w przyszłości.

Dokładne założenia projektowe dla wyzwania "System analityczno – doradczy rynku pracy dla Urzędów Pracy" zostaną przedstawione w ramach webinaru.

Agenda webinaru

 • Program Pionier
  (dr Ireneusz Tomczak – CEO Akcelerator EdTechhub Publiczne Innowacje)

  Kilka słów z programie Pionier i jego roli w zakresie transformacji cyfrowej służb publicznych
 • Wprowadzenie od Wyzwania - System analityczno – doradczy rynku pracy
  (dr Ireneusz Tomczak – CEO Akcelerator EdTechhub Publiczne Innowacje)

  Omówienie genezy problemu, celu projektu, grupy docelowej, a także zidentyfikowanych potrzeb oraz główne funkcjonalności
 • Zaproszenie na rozmowę z Panem Krzysztofem Strembskim z Urzędu Pracy w Chełmnie

  Przedstawienie problemu z perspektywy przedstawiciela JST
 • Informacje o procedurze składania ofert
  (dr Ireneusz Tomczak – CEO Akcelerator EdTechhub Publiczne Innowacje)

Prelegenci

Zapraszamy do obejrzenia webinaru

System analityczno – doradczy rynku pracy dla Urzędów Pracy

Zapraszamy na webinar, podczas którego przedstawimy dokładne założenia projektowe dla wyzwania:
„System analityczno – doradczy rynku pracy dla Urzędów Pracy”. Podczas webinaru opowiemy również o zmianach na rynku pracy i ich wpływie na funkcjonowanie nowoczesnych Urzędów Pracy.