KIM JESTEŚMY?


Jesteśmy ekspertami i współpracujemy z doświadczonymi partnerami, którzy wiedzą, jak rozwijać nasze pomysły, aby rozwiązywały problemy obywateli. Realizujemy nowe pomysły, aby pomóc instytucjom rządowym w reformowaniu usług publicznych i zwiększaniu zaangażowania obywateli dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii. Dzięki lepszemu wykorzystaniu danych chcemy pomóc sektorowi publicznemu i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w postępie technologicznym. Nasz program ma na celu radykalną reformę szeregu usług dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii.

CO ROBIMY?


Korzystamy z naszej wiedzy, sieci kontaktów, funduszy oraz doświadczenia i umiejętności. Dostrzegamy nowe możliwości i wyzwania w wielu obszarach. Kształtujemy innowacyjne pomysły w nowoczesne rozwiązania. Wyznaczamy nowe kierunki rozwoju dla istniejących już systemów.

Wierzymy, że innowacje – ich tworzenie oraz adaptacja jest kluczem do postępu społeczności i poprawy dobrobytu. Często jednak innowacje nie są dostępne dla każdego lub nie rozwiązują problemów, które ma każdy z nas. Dlatego chcemy, aby innowacje były dostępne dla wszystkich i będą w stanie sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi nasze społeczeństwo.

Pomagamy organizacjom sektora publicznego w reformowaniu usług publicznych, zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Wiemy, że sami tego nie dokonamy. Sprawdź już dziś otwarte ogłoszenia i aplikuj lub zgłoś swój problem.

O PROJEKCIE


Publiczne Innowacje to projekty z programu Polska Cyfrowa, realizujące przedsięwzięcia, które mają na celu zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Rząd RP wprowadził szereg ustaw oraz programów mających na celu wsparcie rozwoju technologicznego nowej generacji w celu cyfryzacji administracji.
Więcej o programie na stronie Polska Cyfrowa.

Akcelerator, jako marka Fundacji Digital Knowledge Observatory, odpowiada na zdiagnozowane problemy wybranych instytucji publicznych oraz pracuje nad rozwiązaniami, które podwyższą jakość świadczonych usług drogą elektroniczną.
Więcej o Fundacji na jej stronie internetowej.

MISJA


Naszą misją jest zwiększyć procent obywateli wybierających nowe technologie w kontaktach z administracją publiczną z 8% do 32 % do 2022 roku. Kształtujemy nowoczesne, cyfrowe usługi publiczne aby zapewnić lokalnej społeczności łatwiejszy do nich dostęp.

NASZA STRATEGIA


Finansowanie projektów ma na celu modernizację systemów obsługi klienta, a rolą Akceleratora jest zebranie tych potrzeb oraz powołanie interdyscyplinarnych grup do opracowania i wdrożenia rozwiązań. W projekcie Publiczne Innowacje współpracujemy bezpośrednio z instytucjami, które potrzebują technologicznego wsparcia oraz osobami, które będą beneficjentami rozwiązań.

Akcelerator odpowiada na zdiagnozowane problemy wybranych instytucji publicznych oferując możliwość ich rozwiązanie poprzez projekty ICT oraz projektowo przez wsparcie młodych zdolnych programistów i członków zespołów interdyscyplinarnych.

O AKCELERATORZE


EdTech Hub Accelerator to program dla projektów z szeroko rozumianej branży edtech. Akcelerujemy proces tworzenia rozwiązania od zdefiniowania potrzeb do powstania MVP i pierwszej sprzedaży. Zapewniamy wsparcie sprzętowe oraz niezbędną infrastrukturę, prowadzimy mentoring biznesowy i technologiczny.
Więcej o programie na stronie Surferzy Wiedzy.