Aktualności projektu

22 sierpnia 2019

10 kroków udanego wdrożenia systemu IT – część 2

Jak przeprowadzić udane wdrożenie systemu IT? Jakimi zasadami się kierować? Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wdrożenia nowego systemu IT?  Często firmy wdrażające nowy […]
22 sierpnia 2019

10 kroków udanego wdrożenia systemu IT – część 1

Jak przeprowadzić udane wdrożenie systemu IT? Jakimi zasadami się kierować? Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wdrożenia nowego systemu IT?  Wybór i wdrożenie systemu […]
22 sierpnia 2019

Ostrzeganie SMS przed zagrożeniami

System ostrzegania wiadomościami tekstowymi pozwala ograniczyć straty, ale nie wszystkie samorządy z tego korzystają. Ciągłe opady deszczu w ostatnich dniach kwietnia 2019 roku spowodowały wystosowanie przez […]

Meteo GeoPortal

MeteoGeo Portal będzie aplikacją webową, zawierającą z centralny hub do gromadzenia danych meteorologicznych, zintegrowaną z usługami publicznymi platformy informacji przestrzennej Geoportal 2.

Cele

Celem jest budowa narzędzia informatycznego w postaci dodatkowej warstwy danych meteorologicznych wraz z dwukierunkowym modułem zgłaszania informacji o zanieczyszczeniach środowiska przez mieszkańców do platformy informacji przestrzennej Geoportal 2.

Wdrożenie aplikacji może przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, związanego z dostępem do ww. informacji oraz podniesienia jakości ich życia.

Założenia

Projekt zakłada naniesienie na cyfrową mapę Geoportal 2 warstw:

 1. danych meteorologicznych prezentującej w czasie rzeczywistym m. in. takie parametry jak:
  - temperatura,
  - ciśnienie,
  - wilgotność,
  - kierunek i prędkość wiatru,
  - skład i zanieczyszczenie powietrza, min. PM2,5, PM10.
 2. danych zgłaszanych przez mieszkańców o zanieczyszczeniach środowiska za pomocą aplikacji dostępnej na urządzeniach mobilnych wraz z możliwością zgłaszania zagadnień do służb odpowiedzialnych za obsługę takich zdarzeń

Projekt zakłada również przygotowanie interfejsów do Geoportal 2 pod integrację z dowolnym źródłem danych meteorologicznych.  Przewiduje również możliwość przygotowywania specjalizowanych raportów związanych z inwentaryzacją powietrza oraz kierunkiem i ilością przepływu zanieczyszczeń. 

W ramach projektu zostanie opracowany interfejs programowy, który uwzględni:

 • geolokalizację danych z urządzeń pomiarowych
 • parametry meteorologiczne biorące pod uwagę kierunek i siłę zdarzeń pogodowych,
 • algorytmy i rozkłady prawdopodobieństwa danych meteo pomiędzy poszczególnymi urządzeniami meteorologicznymi

Kamienie milowe

Zespół pracujący nad systemem zaplanował cztery kamienie milowe:

 • analiza funkcjonalności w oparciu o wywiady z jednostkami samorządowymi oraz przygotowanie makiet rozwiązania Platformy Meteorologicznej (DOSTARCZONE)
 • przygotowanie analizy architektonicznej systemu oraz bazy danych meteo (DOSTARCZONE)
 • integracja bazy danych z mapą Geoportal2, prace programistyczne związane z realizacją założonych funkcjonalności systemu oraz integracja z urządzeniami meteorologicznymi określone w specyfikacji
 • przekazanie do produkcyjnej weryfikacji produktu MVP (do jednostek samorządowych)

Instytucje publiczne

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Gmina i miasto Piastów

Gmina Jaworze

Okres realizacji

Czas realizacji przewidziany jest na okres od czerwca 2019 r. do końca sierpnia 2020 r. 

Kontakt

Grzegorz Lewkowicz

Architekt rozwiązania systemu


Rafał Gieniuk

Architekt informacji UX