Akcelerator EdTechHub

Fundacja Digital Knowledge Observatory prowadzi działania sieciowania związane z zagadnieniami strategii prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem technologii ICT oraz kapitału intelektualnego i finansowego w organizacjach. Oferuje usługi eksperckie w zakresie transferu technologii we współpracy z funduszami Venture Capital, tworzenia biznes planów, analiz finansowych, patentów, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych.
Fundacja współdziała przy projektach badawczych wspieranych technologią i mających swoje przełożenie na realizacje celów statutowych. Od 2007 roku FOZ jest koordynatorem klastra „EduKlaster Nowe Media w Edukacji”, który w 2014 roku zmienił swoją nazwę na „Digital Knowledge Cluster”, stanowiącego formalne powiązanie sieci instytucji i firm związanych z technologiami audio-wizualnymi i teleinformatycznymi, ośrodków badawczych, organizacji branżowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Digital Knowledge Cluster w 2013 roku otrzymał odznakę jakości w zakresie zarządzania European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate, przyznawaną przez Europejską Inicjatywę na rzecz Doskonałości Klastrów.


Fundacja Digital Knowledge Observatory, powołując spółkę celową EdTechHub Accelerator nakierowaną na rozwiązywanie problematyki sektora publicznego pragnie wykorzystać zdobyte doświadczenie w ramach prowadzenia inkubatora, akceleratora, funduszu VC oraz budowy sieci wspólnych powiązań, z posiadaną infrastrukturą ma wspomagać projekty realizowane przez młode środowisko informatyczne i członków zespołów interdyscyplinarnych.
W koncepcji Akceleratora kluczowe jest poszukiwanie problemów zbieżnych merytorycznie z zakresem Fundacji i Govtech tj. uczenie maszynowe, przetwarzanie obrazów, przetwarzania dźwięku i sygnałów cyfrowych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, blockchain oraz hardware.
Wybierając obszar technologii oraz zawężając go do środowiska szeroko rozumianego jako JST warto podkreślić uczestnictwo Akceleratora w pracach klastra SmartCityTech, rozpoczynających się projektem eT4S (Europejska technologia na rzecz zrównoważonego rozwoju) oraz to, że jest członkiem EIT Digital (European Institute of Innovation & Technology), który w ramach Innovation Factory rozwija zagadnienia Digital Cities.


NASZE DOŚWIADCZENIE


PROJEKTY ICT

Ponad 12 lat pracy w obszarze e-usług dla biznesu

INWESTYCJE

Ponad 7 lat doświadczenia, 26 inwestycji, 12 wyjść́ kapitałowych

KLASTER

Ponad 100 zrzeszonych podmiotów w Digital Knowledge Cluster

CENTRUM DKV

Zaplecze infrastrukturalne i organizacyjno–promocyjne Campusu DKV