Preferencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia nowych i innowacyjnych e-usług

Badanie zostało zrealizowane na potrzeby Akceleratora EdtechHub, realizatora projektu Pionier - Publiczne Innowacje współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO PC 3.3 Pionier oraz firmę IDcom, operator platformy usług wspólnych dla JST - Gmina na dotyk