O AKCELERATORZE

PROBLEMY CYFROWE
INSTYTUCJI PUBLICZNYCH


Akcelerator odpowiada na zdiagnozowane problemy wybranych instytucji publicznych oferując możliwość ich rozwiązania poprzez projekty ICT oraz projektowo przez wsparcie młodych zdolnych programistów i członków zespołów interdyscyplinarnych.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AKCELERATORZE

13 LAT
DOŚWIADCZENIA


Naszą misją jest promowanie wymiany doświadczeń i współpracy w środowisku menedżerskim, a także zachęcanie do podwyższania kwalifikacji zawodowych przez polskich menedżerów. Zajmujemy się tworzeniem rozwiązań informatycznych z ogólnej dziedziny ICT usprawniających procesy edukacji, prowadzenia biznesu oraz tworzenia standardów zarządzania..


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NAS ORAZ NASZYCH MENTORACH

CENTRUM NOWYCH
TECHNOLOGII


Akcelerator zakłada budowanie wartości powstałych w trakcie trwania programu spółek z wykorzystaniem unikalnych kompetencji zebranych w ekosystemie inwestycyjnym Digital Knowledge Village. W jego skład wchodzi Centrum Nowy Technologii wraz z Campusem, Laboratoria produkcji audio/wideo czy Digital Knowledge Cluster


POZNAJ NASZE CENTRUM DKV

13 LAT DOŚWIADCZENIA 

ict

PROJEKTY ICT

Ponad 12 lat pracy w obszarze e-usług dla biznesu
wyjscia-kapitalowe

INWESTYCJE

ponad 7 lat doświadczenia, 26 inwestycji, 12 wyjść́ kapitałowych
klaster

KLASTER

Ponad 100 zrzeszonych podmiotów w Digital Knowledge Cluster
knowledge-village

DIGITAL KNOWLEDGE VILLAGE

Zaplecze infrastrukturalne i organizacyjno–promocyjne Campusu DKV

REGUŁY PROGRAMU

Zespół zgłasza swój pomysł na rozwiązanie problemu

My finansujemy koszty pracy zespołu

Dzielimy się wiedza i doświadczeniem

Udostępniamy zasoby technologiczne

Na koniec zakładamy wspólnie firmę


NASZYM ZADANIEM JEST ZWIĘKSZYĆ PROCENT OBYWATELI
WYBIERAJĄCYCH NOWE TECHNOLOGIE W KONTAKTACH
Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ Z 8% DO 32% DO 2022 ROKU